ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 1 клас БУКВАР - учебник* за 1 клас

БУКВАР - учебник* за 1 клас

ISBN: 978-954-360-086-1
Издателство: Просвета
Година: 2017
Автори: Владимир Попов и колектив
Категории:
Учебници 1-12 клас
1 клас
Български език и литература
Наличност:

10.92 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Ново преработено издание.
„Червеният буквар” на Владимир Попов, който през последните 15 години неизменно и категорично е № 1 в предпочитанията на началните учители, е с ново съдържание. 
Текстовете в буквара се характеризират с четивност, съдържателност, художественост, жанрово и тематично разнообразие. 
Учебното съдържание на буквара е съобразено с областите на компетентност, заложени в новата учебна програма, чрез които се постигат очакваните резултати.
В основата на методиката е звуковият аналитико-синтетичен метод на ограмотяване, който е доразвит от водещи учители. Обучението се реализира в рамките на два етапа – предбуквен и буквен. Границите между тях може да бъдат променяни според постиженията на учениците.
Предвидени са 9 урока за затвърдяване на знанията и 5 обобщителни урока.
Букварът на издателство „Просвета АзБуки“ е еднакво подходящ за бързо успяващи ученици и за такива, които изпитват затруднения в овладяването на езика. Учебното му съдържание е адаптивно и лесно пригодимо за всеки стил на преподаване и учене.
Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg