ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 1 клас БУКВАР* за 1 клас/По новата учебна програма

БУКВАР* за 1 клас/По новата учебна програма

ISBN: 978-954-18-1014-9
Издателство: Булвест 2000
Година: 2017
Автори: Мария Герджикова и колектив
Категории:
Учебници 1-12 клас
1 клас
Български език и литература
Наличност:

9.53 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Заповед за одобрение: РД09–1566/08.02.2017 г.
Букварът е основният компонент от новата учебна система за обучение по български език и литература за 1. клас. В него е разработена нова система на начално ограмотяване.
Букварът се отличава:
с ясна структура на съдържанието – в предбуквения етап темите са: общуване, текст, изречение, дума, сричка, звук и буква; в буквения етап – звуковете и буквите са подредени: за първата група – а, е, м, н, о, и, р, л, ъ, у, й, я; за следващите групи – в реда от програмата, като първа е беззвучната, а след това е звучната съгласна;
с продуктивно усвояване на механизма за четене – четенето се овладява като средство за общуване;
с лесна ориентация в звуково-буквената система на българския език – съотнасяне на звукови и буквени модели на думи; овладяване на техники за цялостно четене на срички и думи;
с предложения механизъм на четене, при който по практически път и в разнообразни дейности децата си служат с техники, стимулиращи разбиране на прочетеното;
с разнообразни по съдържание дейности, свързани със занимателни и игрови ситуации, мотивиращи интереса към четенето.
Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg