ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 1 клас БУКВАР -учебник* за 1 клас 2017

БУКВАР -учебник* за 1 клас 2017

ISBN: 978-619-215-045-7
Издателство: Анубис
Година: 2017
Автори: Стойка Здравкова и колектив
Категории:
Учебници 1-12 клас
1 клас
Български език и литература
Наличност:

9.53 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Букварът съдържа 109 урока, от които 33 за нови знания и 76 за упражнения, обобщение и преговор. Разработеният от авторите иновативен модел за четене и писане отговаря на съвременните методически постановки за личностно ориентиран образователен процес, който улеснява постигане на базовото равнище на грамотността на първокласниците като ключова компетентност.
Всички теми са представени атрактивно, дават възможност за интерактивно учене в развиваща учебна среда. Чрез занимателни игрови упражнения, визуализиране и представяне на новите знания през опита на учениците се осъществява единен езиков и литературен образователен процес. Ярко изразената комуникативна насоченост на обучението, включването на учениците в дейностно ориентирани ситуации (индивидуално и групово), въвеждането на игрови герои – Моливка, Гумичко и Мишока Е, които провокират, съпреживяват и подпомагат изпълнението на задачите, отговарят на изискването за нов тип компетентностна ориентация на обучението по четене и писане.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg