ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 8 клас ЛИТЕРАТУРА -учебник за 8 клас 2017г.

ЛИТЕРАТУРА -учебник за 8 клас 2017г.

ISBN: 978-954-18-1078-1
Издателство: Булвест 2000
Година: 2017
Автори: Илиана Кръстева, Виолета Герджикова и колектив
Категории:
Учебници 1-12 клас
8 клас
Български език и литература
Наличност:

13.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Скъпи осмокласници,
За вас приключи един етап от литературното ви образование и сте на прага на нов. Досега изучавахте разнообразни текстове от областта на митологията, фолклора и литературата, обединени в различни тематични кръгове. Тази учебна година ще имате възможността да се запознаете с историческото развитие на процесите в изкуството на словото през три културни епохи – Античността, Средновековието и Ренесанса. Времевата рамка на разглежданите произведения е твърде обемна. От старогръцката литература през старобългарската до западноевропейската минават столетия. Около 25 века делят Омировата „Илиада” от Шекспировия „Хамлет”. Пред вас е предизвикателството да прочетете и осмислите едни от най-значимите текстове на европейското литературно изкуство. Сред тях се нареждат и произведения на нашата литература от епохата на Средновековието – Пространното житие на св.Кирил, „Азбучна молитва” от Константин Преславски и „За буквите” от Черноризец Храбър – творби, съизмерими по значимост с образците на своето време и основание за националната ни гордост. Пожелаваме ви удоволствието от диалога със словото да съпътства процеса на познанието и да ви дари удовлетворение.
Авторите


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg