ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 1 клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - учебник* за 1 клас

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - учебник* за 1 клас

ISBN: 978-954-18-0242-7
Издателство: Булвест 2000
Година: 0
Автори: Д. Немцов
Категории:
Учебници 1-12 клас
1 клас
Изобразително изкуство
Наличност:

7.40 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Учебникът е одобрен от МОН.
Учебникът поставя художествено-практическата дейност на ученика на широка проблемно-тематична основа ­ природа, архитектурна среда, изкуство, религия, фолклор, визуална комуникация, социални отношения.
В темите са включени разнообразни въпроси и задачи за: наблюдение, сравнение, проучване, експерименти с материали от различен произход и т.н. Темите са онагледени основно чрез детски рисунки и снимки, но са представени и произведения на изтъкнатите художници от българската художествена класика като Владимир Димитров-Майстора и Стоян Венев.
Детските рисунки, с които са илюстрирани темите, са дело на деца от 1. клас. По този начин се постигат и дидактически цели. Детето вижда какво правят неговите връстници ­ нещо, което и то би могло да направи не по-зле от тях. Избягва се стресът от "съвършенството" на професионалното творчество на "възрастните" майстори.Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg