ПАРТНЬОРИ

Популярна медицина и здраве Хомеопатия Клинична хомеопатия

Клинична хомеопатия

ISBN: 9786199098707
Издателство:
Година: 2017
Автори: Драгомир Грудев, Зорка Угринова, Иван Енев, Слави Филчев
Категории:
Популярна медицина и здраве
Хомеопатия
Наличност:

40.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Авторите на книгата представят един различна Материя медика със силна практическа насоченост, която да бъде от полза на всички лекари и фармацевти, практикуващи хомеопатия, както и на тези, които сега се посвещават на нейното изучаване. Тя е изградена като дидактическо помагало и нейната конструкция е подчинена на нуждата от бърза ориентация при избор на медикамент или медикаменти.

Всеки медикамент е представен в пет рубрики:
– Тропизъм
– Критерии за избор
– Модалности
– Показания /посочени са и примерни дозировки, съобразени със степента на подобие/.
– Обобщение и лекарствени взаимоотношения

Открити са следните рубрики:
– Критерии за избор, в която са изброени най-съществените характеристики на даденото лекарство, които са основание за неговото предписване /симптом, усещане, локална или обща модалност, каузалност и др./ и които заедно или поотделно представят в най-голяма степен индивидуалността на лекарството и го отличават от всички други.
– Обобщение и лекарствени взаимоотношения, в която са посочени лекарствени взаимодействия с други, комплементарни, симптоматични и теренни лекарства.
– Терапевтичен индекс, който дава възможност за бърза ориентация в избора на хомеопатични медикаменти при описаните нозологични единици и патологични симптоми.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg