ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 12 клас ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ПП - учебник за 12 клас

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ПП - учебник за 12 клас

ISBN: 9540111846
Издателство: Просвета
Година: 2002
Автори: Хр. Попов
Категории:
Учебници 1-12 клас
12 клас
Физика и астрономия
Наличност:

14.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Одобрен със заповед: № РД 09-595/14.08.2002 г.
Учебникът по Физика и астрономия- профилирана подготовка доизгражда знанията на учениците с изявени интереси към физиката и астрономията и към приложението им в живота, така че те придобиват по-пълна представа за заобикалящия ни свят. Представя основните знания, както и последните постижения на физиката и астрономията в достъпна и увлекателна форма. Засилва интереса на учениците към предмета чрез богат илюстративен материал. Предлага опити, задачи и упражнения, което дава възможност за реална оценка и самооценка на знанията на учениците. Подпомага формирането на умения за самостоятелно придобиване на знания по физика и астрономия. Способства за формирането на физичен начин на мислене у учениците чрез аналогии, обобщения и модели. 


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg