ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 12 клас СВЯТ И ЛИЧНОСТ ЗП - учебник за 12 клас

СВЯТ И ЛИЧНОСТ ЗП - учебник за 12 клас

ISBN: 978-954-01-2140-6
Издателство: Просвета
Година: 2002
Автори: М. Грекова
Категории:
Учебници 1-12 клас
12 клас
Свят и личност
Наличност:

9.60 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

В учебника "Свят и личност" за 12 клас са синтезирани знанията по хуманитарни и социални науки, придобити по време на гимназиалното образование. Учебникът съдържа материали, които помагат на ученика да възприема и осмисля света в цялата му противоречивост и неопределеност. Защото светът, в който съжителстват процеси на глобализация, етнически и религиозни конфликти, рискове и природни катастрофи, взаимно отваряне на културите и нарастваща индивидуализация, не е застинал в отчетливо определени граници и не може да бъде интерпретиран чрез завършени образци за мислене.
Съдържанието е съобразено с промените в Европейския съюз, настъпили след приемането на България за негов член. Авторите са утвърдени специалисти в областта на социологията, културологията и европейските изследвания, преподаватели във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридскиед 

Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg