ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 12 клас СВЯТ И ЛИЧНОСТ ЗП - учебник за 12 клас

СВЯТ И ЛИЧНОСТ ЗП - учебник за 12 клас

ISBN: 978-954-426-532-8
Издателство: Анубис
Година: 2002
Автори: И. Колев
Категории:
Учебници 1-12 клас
12 клас
Свят и личност
Наличност:

8.50 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Структурата и смисловата логика на помагалото покриват по ясен и разбираем начин програмата на предмета. От Аза и неговия близък свят се преминава към националната култура и история, европейската идентичност и проблемите на глобализацията. 
В помагалото Свят и личност за 12 клас са поместени много статистически данни с икономически, социален и общокултурен характер, с което се цели да се изостри чувствителността на учениците към актуалните личностни, национални и световни проблеми, а също и да се даде възможност за анaлитично и аргументирано боравене с информация. Много от темите са представени в дискусионен вид и предразполагат към обсъждане и аргументиране на позиции.
Една от най-важните цели на помагалото е да помогне при формирането и укрепването на гражданските добродетели у учениците. Това се постига чрез ясно и категорично поставяне на съвременните проблеми.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg