ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 5 клас МУЗИКА- учебник* за 5 клас 2017 г.

МУЗИКА- учебник* за 5 клас 2017 г.

ISBN: 978-954-01-3236-5
Издателство: Просвета
Година: 2017
Автори: Вяра Сотирова и колектив
Категории:
Учебници 1-12 клас
5 клас
Музика
Наличност:

18.67 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Учебникът е одобрен със заповед № РД 09-1541/08.02.2017 г.
Съдържанието на учебника е структурирано в раздели, всеки от които започва със снимки и въпроси за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда – нов елемент в учебната програма.
Учениците са поставени в активна позиция, провокиран е техния интерес, креативност, творчески потенциал, разширява се кръгозорът им. Музиката за пеене и за слушане е интересна и разнообразна. Формулирани са въпроси и задачи, които изискват проучване и изпълнение на разнообразни практически дейности. 
Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg