ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 5 клас МУЗИКА-учебник* за 5 клас 2017 г.

МУЗИКА-учебник* за 5 клас 2017 г.

ISBN: 978-619-222-051-8
Издателство: Просвета плюс
Година: 2017
Автори: Петя Пехливанова, Пенка Минчева и колектив
Категории:
Учебници 1-12 клас
5 клас
Музика
Наличност:

18.67 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

С учебника по музика за 5. клас авторите създават условия за развитие на музикалните способности на учениците. Новите понятия се въвеждат след предварително натрупани слухови представи и са обяснени възможно най-достъпно и кратко.
Песните са подбрани много внимателно, съобразени са с предпочитанията на петокласниците – атрактивни съвременни песни, които провокират желанието за активна певческа дейност, възрожденски, по-пулярни, училищни песни, типични народни песни от изучаваните фолклорни области.
За възприемане е включена музика от световната музикална съкровищница – произведения от В. А. Моцарт, Л. ван Бетовен, Р. Шуман, Фр. Шопен, Фр. Шуберт, а от българската – произведения от първите до съвременните български композитори.
Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg