ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 11 клас БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПП - учебник за 11 клас

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПП - учебник за 11 клас

ISBN: 978-954-01-1288-6
Издателство: Просвета
Година: 2001
Автори: Н. Цанова
Категории:
Учебници 1-12 клас
11 клас
Биология и здравно образование
Наличност:

22.68 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Одобрение от МОН: заповед № РД 09-653/15.08.2001 г.

 Съдържанието на учебника по биология за 11 клас е посветено на клетъчното и организмовото равнище на организация на живата материя и е структурирано в две части: клетката и многоклетъчният организъм. В логична последователност е представена информация за общото в структурата, функцията и еволюцията на двете равнища. И клетката, и организмът се разглеждат като цялостни живи системи от йерархично подредени структури, свързани чрез еволюционно утвърдени взаимоотношения.

Акцентирано е върху наркотиците (илюзорния и еуфоричен свят на обречените), рака (непобедим ли е ракът), радиацията (и реална опасност, и възможност за прогрес на човечеството). Разгледани са въпроси, които ще обогатят сексуалната култура на младите хора.
Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg