ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 11 клас ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗП - учебник за 11 клас

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗП - учебник за 11 клас

ISBN: 978-954-426-344-6
Издателство: Анубис
Година: 2012
Автори: В. Мутафчиева
Категории:
Учебници 1-12 клас
11 клас
История и цивилизация
Наличност:

14.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Учебникът  е одобрен от МОМН -29.05.2012 г.
Учебникът "История и цивлизация" за 11 клас е допълнен с нови уроци, които проследяват развитието на политическия, културния и обществено-икономическия живот на българите у нас и в емиграция през последното десетилетие. Други теми са преработени така, че по-адекватно отразяват настъпилите важни промени в страната или региона.

Подменени са редица илюстрации с по-нови и по-добре отговарящи на учебното съдържание. Някои от историческите карти, схеми и таблици са редактирани и изработени наново.
Предложени са и редица примерни теми за кратък отговор на исторически въпрос, което успешно развива умението за писмено излагане на познанията по история.

Основно преработената и допълнена информация в учебника е напълно достатъчна за подготовка за зрелостен изпит по история и цивилизация.Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg