ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 9 клас ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  -учебник за 9 клас 2018 г.

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА -учебник за 9 клас 2018 г.

ISBN: 978-619-222-219-2
Издателство: Просвета плюс
Година: 2018
Автори: Лиляна Боянова и колектив
Категории:
Учебници 1-12 клас
9 клас
Химия и опазване на околната среда
Наличност:

12.50 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Учебника съдържа 52 урока, групирани в 6 раздела и илюстрирани с достатъчно примери, снимки, схеми и таблици. Наред с връзките състав → строеж → свойства → приложение важно място е отделено и на здравно-екологичната тематика: в уроците за веществата има текстове за физиологичното им действие и токсичността им, идеи за опасностите от замърсяване на околната среда и за оказване на първа помощ при отравяне. Включени са и текстове за историята и развитието на органичната химия и на по-важните съединения.
В учебника има задачи за:
-практическо прилагане на знанията и стимулиране на творческата дейност;
-разсъждаване и правене на изводи;
-съставяне и разчитане на таблици, схеми, графики;
-наблюдаване, сравняване, разпознаване, групиране и класифициране на вещества и процеси;
-анализ на информация и планиране;
конструиране на апаратури и извършване на химични експерименти.
При лабораторните упражнения се обръща специално внимание на правилата за безопасна работа. Резултатите от опитите се отразяват в протокол в работната тетрадка.
Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg