ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 9 клас ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА-учебник за 9 клас /2 ч. при интензивно изучаване на чужд език

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА-учебник за 9 клас /2 ч. при интензивно изучаване на чужд език

ISBN: 978-619-215-259-8
Издателство: Анубис
Година: 2018
Автори: С.Цаковски
Категории:
Учебници 1-12 клас
9 клас
Химия и опазване на околната среда
Наличност:

15.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Знанията предвидени за усвояване по химия в 9. клас са свързани със строежа и свойствата на неорганичните и органичните вещества, с тяхното значение за бита и практиката, както и въздействието им върху околната среда и здравето на човека. Учебникът съдържа 28 урока за нови знания, 18 теми за практически дейности, от които 5 за лабораторни работи, 3 обобщителни урока, 5 урока за самооценка, включително входящ и изходящ тест.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg