ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 11 клас Литература ЗПП - учебник за 11 клас

Литература ЗПП - учебник за 11 клас

ISBN: 978-954-18-0189-5
Издателство: Булвест 2000
Автори: М. Герджикова
Категории:
Учебници 1-12 клас
11 клас
Български език и литература
Наличност:

9.60 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Учебникът по Литература ЗПП за 11 клас предлага интерпретации на литературния материал от високото Българско възраждане през различните проявления на модернизма до навечерието на 20-те години на миналия век, както в неговата задължителна част, така и в профилиращата. В структурата на учебника се открояват два вида статийни интерпретации: встъпителни – характеризиращи особеностите и развойните тенденции на литературата в конкретен период от нейното битие и в определен социокултурен контекст; представящи живота и творчеството на отделен автор. Методическата част на отделните статии включва въпроси и задачи за самостоятелна работа, примерни теми за есета и литературноинтерпретативни съчинения, препоръчителна библиографияИнформация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg