ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 3 клас ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА-учебник* за 3 клас 2018г.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА-учебник* за 3 клас 2018г.

ISBN: 9786192151799
Издателство: Булвест 2000
Година: 2018
Автори: М.Максимов
Категории:
Учебници 1-12 клас
3 клас
Човекът и природата
Наличност:

14.70 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Човекът и природата е интегриран учебен предмет и логично надгражда формираните основополагащи компетентности в областта на природните науки във втори клас по учебния предмет околен свят. При изучаването му учениците усвояват знания за обекти в неживата и в живата природа, за човека и неговото здраве. Придобиват умения да наблюдават природата, да извършват прости опити, да правят изводи и заключени


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg