ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 3 клас ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА-учебник за 3 клас 2018г.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА-учебник за 3 клас 2018г.

ISBN: 978-619-222-182-9
Издателство: Просвета
Година: 2018
Автори: Мария Кабасанова
Категории:
Учебници 1-12 клас
3 клас
Човекът и природата
Наличност:

12.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

-уроците следват реда на темите в учебната програма;
-знанията са поднесени достъпно и увлекателно;
-съдържанието предполага използването на интерактивни методи и на разнообразни дейности;
-включени са лесни за изпълнение опити и задачи за проучване, стимулиращи изследователската работа;
-темите за нови знания започват с въвеждащ текст, чрез който се актуализира наученото;
-основният текст на уроците се състои от въпроси, които получават обосновани отговори;
-темите за затвърдяване и обобщение на знанията съдържат систематизиращи таблици и схеми, разнообразни задачи, провокиращи творческото мислене, развиващи способностите на учениците да работят самостоятелно и в екип;
-в края има речник, който може да се използва през цялата учебна година при усвояване и затвърдяване на знанията, както и да се включва в дидактични игри.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg