ПАРТНЬОРИ

Детски градини 4-5 годишни Ръка за ръка. Колко и защо 4-5 год. 2019г.

Ръка за ръка. Колко и защо 4-5 год. 2019г.

ISBN: 978-954-360-158-5
Издателство: Просвета Азбуки
Година: 2019
Автори: Виолета Ванева, Тодорка Велинова
Категории:
Детски градини
4-5 годишни
Наличност:

7.50 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 „Колко и защо?” ще разкрие на детето някои основни математически закономерности. Съдържанието е по теми в съответствие с ядрата: „Количествени отношения”, „Измерване”, „Пространствени отношения”, „Времеви отношение”, „Равнинни фигури”.
Книжката предлага:
-идеи и варианти за поставяне на децата в разнообразни познавателни ситуации,
-за търсене и разкриване на елементарни закономерности;
-възможности за индивидуална и групова работа, за търсене и обосноваване на собствени варианти за решаване на задачите.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg