ПАРТНЬОРИ

Детски градини 4-5 годишни Ръка за ръка.Здравейте приятели! 4-5 год. 2019 г.

Ръка за ръка.Здравейте приятели! 4-5 год. 2019 г.

ISBN: 978-954-360-160-8
Издателство: Просвета Азбуки
Година: 2019
Автори: Весела Гюрова, Димитър Гюров
Категории:
Детски градини
4-5 годишни
Наличност:

7.50 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Със своите илюстрации книжката ще ориентира детето в различни ситуации и ще му помогне да формира социално ориентирано поведение. Предлага възможности за:
-индивидуална и групова дейност;
-опознаване на социалната среда, на партньора, на собствената личност;
-формиране у детето на представи за растителния и животинския свят;
-използване на сезонните промени за изграждане на динамични представи за растенията и животните.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg