ПАРТНЬОРИ

Детски градини 4-5 годишни Моливко Играя и зная Български език и литература 4-5 год. 2019 г.

Моливко Играя и зная Български език и литература 4-5 год. 2019 г.

ISBN: 978-619-212-063-4
Издателство: Слово
Година: 2019
Автори: Веселина Петрова
Категории:
Детски градини
4-5 годишни
Наличност:

6.40 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Одобрено със заповед № РД 09-979/ 01.04.2019 г.
Познавателната книжка е разработена в съответствие с новите държавни образователни стандарти за предучилищно образование. Предназначена е да разширява и доразвива езиковата и литературната компетентност на детето. Осигурява интересна, занимателна и целенасочена система за говорно, речево, езиково развитие в единство с литературна работа за личностно формиране. Изградена е върху принципа за природосъобразност. Предоставя богат нагледен материал за овладяване на основни езикови и литературни представи, знания, умения, отношения. Предлага добре балансирано познавателно съдържание за педагогическо взаимодействие в основните и допълнителните форми на обучение. Разработена е по прогресивна образователна технология за възпитаване в любознателност към българския език и художествената литература. Съдържа задачи за входящо, текущо и изходящо определяне постиженията на детето. Подходяща е за домашно възпитание и логопедична работа.Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg