ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 10 клас БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ-учебник за 10 клас 2019г.

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ-учебник за 10 клас 2019г.

ISBN: 978-954-360-170-7
Издателство: Просвета Азбуки
Година: 2019
Автори: Василий Ишев и колектив
Категории:
Учебници 1-12 клас
10 клас
Биология и здравно образование
Наличност:

15.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Учебникът по биология и здравно образование на издателство „Просвета АзБуки” е разработен съгласно новата учебна програма на МОН и е приложим от учебната 2019/2020 година. Съдържа темите „Многоклетъчен организъм”, „Биосфера” и „Биологична еволюция”. Всяка тема завършва с обобщителен урок и рубриката „Следи напредъка си”, в която са включени въпроси и задачи за системна проверка на знанията. Верните отговори са дадени в края на учебника. Там е представен и терминологичен речник, в който са дефинирани новите понятия.
Включва разнообразни урочни форми, които поощряват самостоятелното мислене и повишаване на знанията чрез търсене на допълнителни източници на информация. Получените знания са основа за придобиване на компетентностите, предвидени в учебната програма, и тяхното практическо приложение. Обогатяването на медико-биологичната образованост е свързано със запознаване с най-съвременни терапевтични подходи при репродуктивни нарушения, донорство на органи, толерантност към хората с генетични аномалии; опазване на околната среда и биологичното разнообразие; равностойност на човешките раси и мн. др.Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg