ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 10 клас ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА -учебник за 10 клас 2019г.

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА -учебник за 10 клас 2019г.

ISBN: 978-954-01-3865-7
Издателство: Просвета
Година: 2019
Автори: Лиляна Боянова и колектив
Категории:
Учебници 1-12 клас
10 клас
Химия и опазване на околната среда
Наличност:

14.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Одобрен със заповед № РД 09-1666/25.06.2019
 Учебникът е ориентиран изцяло към приложната страна на химията, връзката на изучаваните обекти с практиката, значението на веществата и въздействието им върху околната среда и здравето на човека, активната позиция на човека в съхраняването на природата.
Темите от учебната програма са разработени в 65 урока, групирани в 6 раздела. Уроците поставят ученика в ситуация да анализира и прави заключения, да използва теоретичните знания при обяснение на конкретни проблеми, задачи или казуси. В рубриката „В помощ на ученика” са поместени специални текстове, чрез които се поставят важни акценти в темите. Предложени са задачи за:
-съставяне и разчитане на таблици, схеми и графики;
-наблюдаване, сравняване, разпознаване, групиране и класифициране на вещества и процеси;
-анализ на информация;
-планиране и извършване на химични експерименти;
-изследване на вещества и процеси, като се спазват правилата за безопасна работа.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg