ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 10 клас БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ-учебник за 10 клас 2019 г.

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ-учебник за 10 клас 2019 г.

ISBN: 9789541813973
Издателство: Булвест 2000
Година: 2019
Автори: Владимир Овчаров и колектив
Категории:
Учебници 1-12 клас
10 клас
Биология и здравно образование
Наличност:

16.20 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Учебникът включва 61 урока за нови знания, обобщение, упражнение и практическа дейност. Всяка урочна единица включва богато илюстриран основен текст, и подчертани най-важни определения и обобщения. 
Основните раздели в учебника включват следните сфери от науката биология:
- Многоклетъчен организъм - наследственост, изменчивост, размножаване, растеж и индивидуално развитие;
- Биосфера - популация, биоценоза, екосистема, екологични фактори;
- Биологична еволюция - произход и развитие на живата материя и човека.
След всеки раздел в учебника има предвиден урок за контрол и оценка, по време на който учителите могат текущо да проследяват усвояването на материала по биология в 10. клас.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg