ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 10 клас ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ-учебник за 10 клас 2019 г.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ-учебник за 10 клас 2019 г.

ISBN: 978-954-01-3910-4
Издателство: Просвета
Година: 2019
Автори: Пламен Павлов и колектив
Категории:
Учебници 1-12 клас
10 клас
История и цивилизация
Наличност:

17.90 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Новият учебник за 10. клас е създаден от утвърдени специалисти и компетентни учители. Той съдържа всички елементи, гарантиращи съвременно интерактивно обучение. Съдържанието на деветте програмни раздела е обхванато в:
-72 теми за нови знания;
-14 тематични упражнения;
-9 теми за преговор и обобщение.
Темите за нови знания са на 3 страници, с оптимално съотношение между достъпен авторов текст, писмени документи, изображения, методически апарат. Въведенията в темите задават европейския контекст на родната история, като припомнят изученото в предходните класове. Задачите в рубриката „Помислете, обяснете, обсъдете” са насочени не към репродукция на информация, а към разбиране и оценка на събитията чрез изразяване на собствено аргументирано мнение. Задачите в „Проучване” са за изследване и представяне на културни паметници и на локалната история. За критическо осмисляне на важните събития са задачите в рубриката „Дискусия”.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg