ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 3 клас Спазвам правилата 3 клас 2018 г. Ново актуализирано и преработено издание

Спазвам правилата 3 клас 2018 г. Ново актуализирано и преработено издание

ISBN: 978-954-320-547-9
Издателство: Рива
Година: 2018
Автори: Л. Витанов
Категории:
Учебна литература 1-12 клас
3 клас
Безопасност на движение
Наличност:

6.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Предложените теми и учебни задачи, покриват всички основни проблеми от обучението по безопасност на движението по пътищата, поведение при бедствия и аварии, пожарна и аварийна безопасност и др. Приоритетни са темите, свързани с опасните и безопасните места на пътя, безопасното движение на велосипедиста, действията при бедствия и аварии и др. Учениците се запознават с противогаза и памучно-марлената превръзка и как да се предпазят от натравяния. Увеличават се темите, свързани със здравното образование, нравственото и патриотичното възпитание и отношенията в клас. Предлагат се материали за деня на народните будители. Развити са нови теми за правата и задълженията на децата, като акцент се поставя върху баланса права-отговорности. Отделя се и време за запознаване със задълженията на децата у дома. Увеличава се интерактивното обучение, като учениците решават повече проблеми, изразяват устно и писмено своите позиции, анализират, генерират идеи и учат по-активно в процеса на непосредствената практическа дейност. Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg