ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 8 клас ENGLISH FOR YOU 4. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - учебник за 8 клас

ENGLISH FOR YOU 4. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - учебник за 8 клас

ISBN: 978-954-01-2305-9
Издателство: Просвета
Година: 2009
Автори: Кр. Рангелова, Карла Мескил
Категории:
Учебници 1-12 клас
8 клас
Английски език
Езикови гимназии
Английски език
Наличност:

19.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Одобрен със заповед РД 09-1124/09.07.2009 г.
Учебният комплект ENGLISH for YOU 4 (ниво В1 според Общата европейска езикова рамка) е предназначен за учениците от 8. клас с интензивно изучаване на английски език.
Учебникът съдържа седем тематично и граматично обособени модула. Всеки модул е съставен от пет раздела: Zoom in on Listening, Zoom in on Grammar, Zoom in on Reading, Zoom in on Vocabulary, Zoom in on Writing. Независимо че фокусът е върху конкретно езиково умение, във всеки раздел се развиват интегрирано всички езикови умения – от слушане към говорене, от четене към писане. Четирите езикови умения се затвърдяват чрез задачи и упражнения с внимателно степенувана прогресия на сложност. Организацията на учебния материал дава възможност за плавен преход от контролирана езикова практика към свободна комуникация по изучаваните теми. В учебника са разработени целенасочено различни типове сертификатни упражнения, които подготвят учениците за бъдещи изпити и изграждат умения за работа с такъв вид задачи.
В учебника са включени следните езикови файлове: Project Work – задачи за създаване на проекти по изучаваните теми, Write Ahead – обобщение на типовете задачи за писане, стратегии за писане и образци, Grammar at a Glance – обобщение на изучения граматичен материал, Wordlist – двуезичен речник на изучаваните думи с транскрипция на изговора на думите, както и Audioscript, който съдържа текстовете на звукозаписите.

Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg