ПАРТНЬОРИ

Речници, езикова литература Френски език Френско -български/ Българо -френски речник

Френско -български/ Българо -френски речник

ISBN: 978-954-529-714-4
Издателство: Колибри
Година: 2009
Автори: Асен Чаушев
Категории:
Речници, езикова литература
Френски език
Речници
Наличност:

50.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Съдържа около 200 000 думи и словосъчетания.
Това е най - големият издаван двупосочен речник у нас. Номенклатурата му се състои от общоупотребимата лексика и термини от най -разнообразни области -наука, техника, медицина,биология, право и др.
Всички заглавни думи са дадени с фонетичната им транскрипция, а граматическите и предметните индекси придружава, както заглавните думи, така и техните съответствия на другия език. Това прави речника удобен за ползване и от френски говорещи ползватели.
Речникът ще бъде полезен за ученици, студенти, преводачи и всички, които си служат с френския език в своята работа.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg