ПАРТНЬОРИ

Речници, езикова литература Френски език Френско -български/Българо -френски речник

Френско -български/Българо -френски речник

ISBN: 954-529-425-6
Издателство: Колибри
Категории:
Речници, езикова литература
Френски език
Речници
Наличност:

20.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Настоящия френско -български двупосочен речник включва 90 000 думи и изрази и 120 000 преводни съответствия в двете посоки. Във френско -българската част са посочени граматическите особености и произношението на думита. В статиите е представена основната лексика с много фразеологични  съчетания и  изрази,а в края са дадени най- разпространените съкращения и техните български съответствия, както и географски наименования, имена на страни и производните им прилагателни и съществителни.
В българо -френската част са отбелязани ударението и произношението на думите, посочени са граматическите категории, свършениат и несвършеният вид на глаголите, както и множественото число на съществителните и прилагателните.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg