ПАРТНЬОРИ

Речници, езикова литература Италиански език Граматика с упражнения: Италианска

Граматика с упражнения: Италианска

ISBN: 9789543440375
Издателство: Клет България
Автори: Беатриче Ровере - Фенати
Категории:
Речници, езикова литература
Италиански език
Самоучители, граматики
Наличност:

18.90 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Книгата включва всички теми от граматиката, степенувани по трудност до ниво В1 от Общата Европейска езикова рамка.
Забавните диалази представят граматиката в контекст, а подробните обяснения на български език с многобройни примери и изведените в табличен вид особености помагат на учащите лесно да овладеят или преговорят материала.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg