ПАРТНЬОРИ

Речници, езикова литература Английски език Английска граматика

Английска граматика

ISBN: 954-02-0126-8
Издателство: Наука и Изкуство
Година: 2010
Автори: Цв.Иванова,М.Ранкова
Категории:
Речници, езикова литература
Английски език
Самоучители, граматики
Наличност:

15.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

В книгата са разгледани основните въпроси от трите важни дяла на граматиката -фонетика,морфология и синтаксис. Материалът е разработен с оглед на практическото изучаване на езика. За тази цел граматиката е написана на български език, като се правят паралели с българската граматика и се изтъкват главните особености и различия в двата езика. За по -лесно усвояване на материала той е онагледен с много примери от говоримия език, които са дадени и в български превод.Разработени са упражнения към отделните въпроси и е даден ключ към упражненията за превод от български на английски език.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg