ПАРТНЬОРИ

Речници, езикова литература Испански език Испанско -български речник

Испанско -български речник

ISBN: 9789540202778
Издателство: Наука и Изкуство
Година: 2010
Автори: Емилия Ценкова
Категории:
Речници, езикова литература
Испански език
Речници
Наличност:

32.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Настоящия речник съдържа 50 000 заглавни думи.Чрез стиловото разнообразие, чрез най -употребяваните термини от различни области на живота - наука, техника, култура,политика, бит настоящия речник отразява днешното състояние на испанския език. Специално внимание се отделя на фразеологичното съчетания, на разговорните и жаргонни значение, които най -пълно  представят богатството на езика. Значенията на думите са подредени по важност или честота на употреба. Като се има предвид огромното разнообразие от лексикални варианти в испано -говорящите страни в речника са включени известен брой испаноамериканизми. Те далеч не изчерпват, а по -скоро подчертават огромното богатство на езика както в Испания, така и в Латинска Америка.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg