ПАРТНЬОРИ

Учебна литература 1-12 клас 5 клас Български език. Справочни в таблици и схеми за ученици

Български език. Справочни в таблици и схеми за ученици

ISBN: 987-954-18-0842-9
Издателство: Булвест 2000
Година: 2013
Автори: Олга Попова и колектив
Категории:
Учебна литература 1-12 клас
5 клас
Български език и литература
6 клас
Български език и литература
7 клас
Български език и литература
8 клас
Български език и литература
9 клас
Български език и литература
10 клас
Български език и литература
11 клас
Български език и литература
12 клас
Български език и литература
Наличност:

8.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Справочникът включва над 90 таблици и схеми, представени в 8 раздела: Науки за езика, общуване и текст, синтаксис, морфология, лексикология, фонетика, видове ученически текстове, текстове за непряко речево общуване.

Научната информация е обобщена по теми, които са посочени в заглавията на таблиците. В отделни графи е систематизирана, изяснена на достъпен език и онагледена с примери същността на всяко езиково понятие, закономерност или правило. Поставен е акцент върху правописните, пунктуационните и правоговорните правила, както и върху начините за редактиране на допускани езикови грешки.
Справочникът може да се използва от ученици, учители и родители в процеса на очбучение и при самоподготовка. Особено полезен ще е при подготовка на контролни и класни работи, за конкурсни и приемни изпити, за външно оценяване и др. Помагалото може да служи на всички, които искат да си припомнят знания за строежа и функционирането на съвременния български книжовен език, да развиват езиковата си култура, да редактират собствени и чужди езикови грешки.
Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg