ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 6 клас ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА -учебник* за 6 клас

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА -учебник* за 6 клас

ISBN: 978-954-01-2025-6
Издателство: Просвета
Година: 2011
Автори: В. Георгиева
Категории:
Учебници 1-12 клас
6 клас
Технологии и преприемачество
Наличност:

17.33 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Одобрен със заповед № РД 09-332/25.02.2011 г.
Учебното съдържание е структурирано в шест раздела, съответстващи на темите в учебната програма:
- Проектиране в дома
- Занаяти и съвременност
- Работа с материали
- Енергия и контрол при използването
- Кулинарство
- Природата в дома
Всяка информационна част–тема е структурирана в две части– обяснение на новите понятия с примери, илюстрации и коментари и практическа част – задачи, упражнения и работа по проекти, подходящи за самостоятелна работа или в група и екип по време на часа.

Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg