ПАРТНЬОРИ

Учебни карти и табла Географски карти Стенна природогеографска карта на България. М 1:270 000

Стенна природогеографска карта на България. М 1:270 000

Издателство: Датамап
Година: 2007
Категории:
Учебни карти и табла
Географски карти
Наличност:

57.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Географската карта включва:
- географска мрежа
- релеф, представен чрез светлосенки, хипсометрично оцветяване, хоризонтали и изобати
- държавна граница
- пътна и ж.п. мража
- върхове
- проходи
- проломи
- минерални извори
- пещери
- скални образувания
- гранични КПП
- летища
- пристанища
- манастири
- курортни комплекси
- ваканционни селища
- туристически центрове
- надписи на хидрографията, орографията и др.
Картата е ламиниране и е сразмери 140/200 см.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg