ПАРТНЬОРИ

Помагала на много ниски цени  Зрелостници  и кандидат-студенти 410 задачи в 10 теста по български език и литература за зрелостници и КС

410 задачи в 10 теста по български език и литература за зрелостници и КС

ISBN: 978-954-516-785-0
Издателство: Летера
Година: 2008
Автори: Мария Костадинова
Категории:
Помагала на много ниски цени
Зрелостници и кандидат-студенти
Наличност:

1.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Настоящото помагало има за цел да улесни самоподготовката на учениците от 11. и 12. клас и урочната работа на преподавателите по български език и литература.То съдържа 10 теста с общо 410 задачи, тематично съобразени и структурирани с оглед учебното съдържание и изискванията за държавен зрелостен изпит по български език и литература. Чрез тях кандидат-студентите също могат да проверят и усъвършенстват своите езикови и литературни компетентности. След всеки тест са посочени отговорите и съответният брой точки за дадените задачи. Включени са примерни образци за съставяне на резюме, план-конспект, молба и CV. В отделен дял са обособени и интерпретативни съчинения, които да илюстрират успешното изпълнение на задача 41. от всеки тест.


Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg