ПАРТНЬОРИ

Учебна литература 1-12 клас 5 клас ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА -учебна тетрадка за 5 клас -2016г.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА -учебна тетрадка за 5 клас -2016г.

ISBN: 978-619-215-016-7
Издателство: Анубис
Година: 2016
Автори: М. Шишиньова и колектив
Категории:
Учебна литература 1-12 клас
5 клас
Човекът и природата
Наличност:

6.30 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Темите в учебната тетрадка по човекът и природата за 5. клас са разработени в съответствие с новата учебна програма и държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, в сила от 2016 г.

Предложените в нея задачи и дейности към темите от учебника улесняват ученето, завърдяването и приложението на знанията. Изпълнението им предполага индивидуална и групова форма на работа и подпомага развитието на ключовите им компетентности.
В темите за нови знания е предвидено място за написване на кратък план на урока и работа с различни по вид и трудност задачи. Интересни, ясно формулирани, онагледени и с практическа насоченост, те стимулират любопитството и откривателството у учениците.

Специално внимание е отделено на изпълнението на задачите за практически дейности в лабораторните упражнения, семинарите и дискусиите. Подходящото графично оформление способства работата в тетрадката да е лесна, приятна и изпълнима в рамките на часа. Акцентът е поставен върху развитието на умения за попълване на таблици, извличане на информация от графики и схеми, обобщение и анализ на резултати от опити, за прилагане на наученото в реална житейска ситуация.

Комплексният характер на представените дейности в тетрадката и подкрепящият ги илюстративен материал мотивират учениците сами да откриват алгоритми за учене и да обогатяват езиковата си култура, стимулират тяхната креативност и творчество.
Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg