ПАРТНЬОРИ

Учебна литература 1-12 клас 5 клас БЪЛГАРСКИ ЕЗИК -учебна тетрадка за 5 клас 2016г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК -учебна тетрадка за 5 клас 2016г.

ISBN: 978-619-215-013-6
Издателство: Анубис
Година: 2016
Автори: М.Гаеоргиева, В. Жобова и др.
Категории:
Учебна литература 1-12 клас
5 клас
Български език и литература
Наличност:

5.00 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

 Учебната тетрадка по български език е разработена в съответствие с новите изисквания на държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и актуалната учебна програма за 5 клас в сила от 2016 г.
Тя е чaст от учeбния комплeкт по български език и обхваща всички теми от учебното съдържание – за нови знания, за упражнение, за обобщение, за преговор. Предложените в нея разнообразни задачи са подходящи за текуща работа в клас, за самоподготовка, за домашна работа. Подготовката за контролни и класни работи е осигурена с пет теста, в които са включени задачи с различна степен на трудност.

Структурата на учебната тетрадка отговаря на съвременните изисквания за организиране на учебния материал, като дава възможности за активно включване на всеки ученик в учебния процес за осъществяване на ефективни вътрешнопредметни и междупредметни връзки.
Специално внимание заслужават приложенията към тетрадката: Справочник на изучените термини и Езикови правила. В Справочника по азбучен ред са представени изучаваните термини по български език, а Езиковите правила систематизират правописни, правоговорни и пунктуационни особености на изучаваните езикови явления в 5. клас. Приложенията имат перфорация, която позволява да бъдат отделени и приложени в лична папка за материали и разработки на ученика. Така съхранени, те може да се използват както при преговор на изученото в 5. клас, така и в следващите класове, тъй като остават у учениците.

Учебната тетрадка завършва с таблици и схеми, в които е систематизирана основната лингвистична информация, изучавана в 5. клас.
Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg