ПАРТНЬОРИ

Учебници 1-12 клас 9 клас ПРОГРАМИРАНЕ С++ - учебник за 9 клас

ПРОГРАМИРАНЕ С++ - учебник за 9 клас

ISBN: 978-954-9455-78-6
Издателство: Коала прес
Година: 2007
Автори: Лилия Иванова и колектив
Категории:
Учебници 1-12 клас
9 клас
Информатика и информационни технологии
Наличност:

12.60 лв.
Цената е с включен ДДС.

Параметър
Описание:

Учебното помагало е одобрено със заповед РД 09-317/05.03.2007 г.
В помагалото са включени теми, свързани с основите на програмирането на алгоритмичния език С++. Разгледани са етапите при решаване на задачи с компютър и средите за програмиране. Подробно са обяснени основните скаларни и съставни типове данни, основните оператори и базисните алгоритмични конструкции. Изложението се основава на метода на структурното програмиране.
Основният учебен материал е структуриран в 13 теми. Те не са разделени на отделни урочни единици, което дава възможност на всеки преподавател да направи разделение според своята лична преценка.

Информация За връзка с нас

тел./факс 052/ 511 130
тел. : 0894 694 475
hiron_3000@abv.bg